PSD Ghost Team - By Nguyễn Duy Minh

- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
• Email: sampvn01gmail.com
• Facebook: www.fb.com/Star.Nchn

Link PSD : https://drive.google.com/file/d/0B5sHyJFvxx1Wb3VmbU04bXczTVk/view
1 nhận xét:


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!